KOSZYK JEST PUSTY PRZEJDŹ DO KOSZYKA

608 45 47 45

sprzedaz@sklep-kx.pl

Gwarancja

Gwarancja

W tym miejscu znajdziecie Państwo kilka podstawowych informacji na temat gwarancji urządzeń sprzedawanych w naszym sklepie.

Wg przepisów klient ma prawo 14 dni od daty zakupu odstąpić od umowy kupna sprzedaży. Należy tutaj jednak pamiętać o kilku ważnych sprawach. Po pierwsze odstępując od umowy klient odsyła urządzenie na swój koszt. Po drugie urządzenie nie może być uszkodzone i nie może być używane. Po trzecie odsyłamy urządzenie kompletne, w fabrycznym opakowaniu i z krótką notką (nie musi być żaden formularz), gdzie klient informuje o odstąpieniu od umowy i podaje numer konta, na który chciałby otrzymać zwrot pieniędzy za urządzenie (bez kosztów transportu ponieważ te zostały poniesione podczas wysyłki towaru do klienta). 

W każdym innym przypadku, gdy urządzenie jest uszkodzone, czy to fabrycznie, czy to w trakcie pracy klient korzysta z praw określonych w gwarancji.

Wszystkie sprzedawane przez sklep KX urządzenia są nowe i posiadają gwarancję producenta. Poniżej kilka przydatnych informacji na ten temat.

 

BOSCH

Narzędzia objęte są 12 miesięczną gwarancją przy zakupie na firmę i 24 miesięczną na osobę prywatną. Jest możliwość przedłużenia gwarancji do 36 miesięcy tak dla firm jak i osób prywatnych. Należy w ciągu maksymalnie 30 dni od zakupu zarejestrować bezpłatnie urządzenie w systemie komputerowym Bosch. Rejestracji dokonuje samodzielnie klient. 

Rejestracji dokonać można tutaj:

https://webapp.bosch.de/warranty/registration/login-data!display.do

 

Jest tylko i wyłącznie jeden fabryczny serwis gwarancyjny Bosch mieszczący się w Warszawie. Gwarancja realizowana jest w systemie door-to-door (od drzwi do drzwi). W skrócie: należy przygotować paczkę, nakleić adres serwisu, zadzwonić na podany w karcie gwarancyjnej numer telefonu, przyjedzie kurier, bezpłatnie zabierze paczkę i po naprawie bezpłatnie paczka wraca do klienta. Można złożyć też zlecenie drogą elektroniczną.

Dokładne informacje i wszystkie szczegóły znajdują się w karcie gwrancyjnej.

  

METABO

Narzędzia objęte są 12 miesięczną gwarancją przy zakupie na firmę i 24 miesięczną na osobę prywatną. Jest możliwość przedłużenia gwarancji do 36 miesięcy tak dla firm jak i osób prywatnych. Należy w ciągu maksymalnie 30 dni od zakupu zarejestrować bezpłatnie urządzenie w systemie komputerowym Metabo. Rejestracji dokonuje samodzielnie klient. 

Rejestracji dokonać można tutaj:

https://www.metabo-service.com/pl/register/

 

Jest tylko i wyłącznie jeden fabryczny serwis gwarancyjny Metabo mieszczący się w Stargardzie. Gwarancja realizowana jest w systemie door-to-door (od drzwi do drzwi). W skrócie: należy przygotować paczkę, nakleić adres serwisu, zadzwonić na podany w karcie gwarancyjnej numer telefonu podając numer płatnika (Metabo) znajdujący się w karcie, przyjedzie kurier, bezpłanie zabierze paczkę i po naprawie bezpłatnie paczka wraca do klienta.

Dokładne informacje i wszystkie szczegóły znajdują się w karcie gwrancyjnej.

 

 

DeWalt.

Narzędzia objęte są 12 miesięczną gwarancją. Jest możliwość przedłużenia gwarancji do 36 miesięcy tak dla firm jak i osób prywatnych. Należy w ciągu maksymalnie 30 dni od zakupu zarejestrować bezpłatnie urządzenie w systemie komputerowym DeWalt. Rejestracji dokonuje samodzielnie klient. 

Rejestracji dokonać można tutaj:

http://www.dewalt.pl/3/

 

Producent zastrzega sobie prawo wyłączeń niektórych urządzeń z 3 letniej gwarancji. 

 

Więcej szczegółów dotyczących gwarancji DeWalt tutaj:

http://service.dewalt.pl/DEWALT/PL/pl-PL/Article/GetArticle?code=WarrantyPolicy_2

 

Naprawy gwarancyjne realizujemy w systemie door2door.

Krok po kroku opisane tutaj jak odesłać sprzęt do serwisu:

https://dhl24.com.pl/serwis/erpatech/panel-prosty/zwroty/krok1

Dokładne informacje i wszystkie szczegóły znajdują się w karcie gwarancyjnej.

 

 

Hitachi.

Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie zakupu urządzenia przez pierwszego użytkownika, przy czym decydująca jest data na oryginalnym dowodzie zakupu.
Czas trwania uzależniony jest ściśle od sposóbu wykorzystania urządzenia i przedstawia się następująco:

 • 12 miesięcy - w przypadku zastosowania zawodowego lub porównywalnego z zawodowym.
 • 24 miesiące - w przypadku zakupu i zastosowania konsumenckiego.
 • 36 miesięce - rozszerzona gwarancja producenta, dostępna po dokonaniu bezpłatnej rejestracji narzędzia na stronie producenta w przeciągu 30 dni od dnia zakupu. Dotyczy zastosowania zawodowego oraz konsumenckiego.

Firma Hitachi oferuje dodatkową ochronę w postaci wydłużenia standardowej gwarancji do 3 lat.

Usługa jest bezpłatna, jeżeli zarejestrujecie Państwo Wasze nowe elektronarzędzie Hitachi w ciągu 30 dni od zakupu.

Przedłużona gwarancja dotyczy tylko i wyłączenie elektronarzędzia. Nie są nią objętą urządzenia urządzenia spalinowe.

Akumulatory, ładowarki jak i osprzęt nie podlegają wydłużonej gwarancji.

Strona na której można dokonać rejestracji narzędzia: http://hitachi-narzedzia.pl/gwarancja

 

Gwarancja jest świadczona za pośrednictwem sieci Autoryzowanych Punktów Serwisowych, a w przypadku braku takiego punktu w miejscowości Klienta w systemie "Door to Door".

Gwarancja w systemie "Door to Door".

Jest to najwygodniejszy sposób realizacji usługi gwarancyjnej na rynku. Polega na odebraniu reklamowanego narzędzia kurierem, bezpośrednio od Państwa i dostarczeniu go do serwisu. Bez żadnych dodatkowych kosztów z tym związanych, w przypadku uznanej reklamacji. Data odbioru uzgadniania jest w dogodnym dla Państwa terminie bezpośrednio z firmą kurierską. Po wykonanej usłudze naprawy, urządzenie jest odsyłane bezpośrednio w miejsce z którego zostało nadane. Dzięki temu, nie ma potrzeby tracenia czasu na dostarczanie reklamowanego produktu do siedziby sprzedawcy oraz skraca się do minimum czas powrotu narzędzia do Państwa.


Podmiotem świadczącym usługi gwarancyjne jest:


Autoryzowany Serwis SpecNarzędzia
serwis.specnarzedzia.pl
ul. Gen.St.Sosabowskiego 28
15-182 Białystok
Telefon : 505 025 910


Centralny Serwis Hitachi
ul. Gierdziejewskiego 1
02-495 Warszawa
Telefon : 22 810 00 47

 

Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na stronach producentów poszczególnych urządzeń. Proszę się z nimi zapoznać. Proszę pamiętać, że gwarantem jest producent i to on określa warunki gwarancji oraz ewentualne wyłączenia. Informacje zawarte w tym miejscu są tylko i wyłącznie ogólnym zarysem i w żadnym razie nie mogą być podstawą do roszczeń.

 

Stanley.

Firma Stanley Europe jest pewna wysokiej jakości swoich produktów i dlatego udziela użytkownikowi szczególnej gwarancji. Udzielona gwarancja stanowi rozszerzenie i w żaden sposób nie uchyla ustawowych lub umownych praw użytkowników. Gwarancja obowiązuje na ter­enie krajów członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiej Strefy Wolnego Handlu.

 

PEŁNA ROCZNA GWARANCJA

Jeśli produkt Stanley przestanie działać poprawnie w wyniku wady materiałowej lub wady wykonania w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu, Stanley Europe wymieni wszystkie wadliwe części bezpłatnie lub, na Państwa żądanie, wymieni urządzenie bezpłatnie, pod warunkiem że:

 • Produkt był użytkowany zgodnie z wszelkimi instrukcjami do niego dołączonymi i nie był narażony na działanie nadmiernej siły, obciążenia, uderzeń mechanicznych lub inne nieodpowiednie traktowanie.
 • Produkt uległ normalnemu zużyciu.
 • Nie podjęto prób naprawy przez osoby nieup­rawnione.
 • Przedłożono dowód zakupu.
 • Produkt Stanley został przekazany w całości z oryginalnymi komponentami.

Ta gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych i nie zwalnia użytkownika z obowiązku konserwowania lub kalibrowania produktu, gdy to wymagane.

Jeśli chcecie Państwo zgłosić roszczenie gwarancyjne, proszę skontaktować się ze sprzedawcą lub sprawdzić lokalizację najbliższego autoryzowanego dealera Stanley w katalogu Stanley, lub też skontaktować się z lokalnym biurem Stanley pod adresem podanym na opakowaniu lub w instrukcji obsługi. Lista autoryzowanych dealerów Stanley oraz szczegółowe informacje na temat obsługi posprzedażnej znajdują się na stronie internetowej www.stanley.eu.

 

 

Black&Decker

Black & Decker jest pewny jakości produkowanych przez siebie produktów i oferuje ponad-przeciętne warunki gwarancyjne dla ich użytkowników. Warunki te są dodatkowe w stosunku do Twoich uprawnień ustawowych i nie w żadnej mierze ich nie podważają. Gwarancja jest ważna na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Wolnego Handlu.

Jeśli Twój zakupiony produkt Black & Decker ulegnie uszkodzeniu wskutek wady materiałowej lub wady montażu w przeciągu 24 miesięcy od daty zakupu, Black & Decker gwarantuje wymianę wszystkich uszkodzonych części i naprawę produktu, z wyłączeniem elementów podlegających normalnemu zużyciu wskutek eksploatacji, aby ograniczyć do minimum niedogodności dla klienta pod warunkiem, że:

 • produkt nie był używany do zastosowań profesjonalnych,
 • produkt nie był niewłaściwie używany,
 • produkt posiada trwałe uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi, (przedmiotami, substancjami, w wyniku wypadków, itp.),
 • były podejmowane próby naprawy przez osoby inne niż autoryzowani agenci serwisowi Black & Decker lub pracownicy Black & Decker.

Składając reklamacje należy przedłożyć sprzedawcy lub pracownikowi autoryzowanej stacji serwisowej dowód zakupu, a Twój produkt musi posiadać znak CE na tabliczce znamionowej.

 

 Yato:

 1. TOYA SA z siedzibą: ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław udziela pisemnej gwarancji, co do jakości sprzedanego produktu. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. TOYA S.A. przyjmuje zgłoszenia usterek produktów objętych gwarancją dla następujących marek:
  2.1. Yato
  2.2. Power Up
  2.3. Vorel
  2.4. Sthor
  2.5. Flo
  2.6. Fala
  2.7. Lund
  3. Gwarancja zostaje udzielona na okres 12 lub 24 miesięcy licząc od daty wydania produktu, wskazanego w karcie gwarancyjnej.
  4. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową, zaś w zakresie towarów konsumpcyjnych wydanych kupującemu po dniu 24.12.2014, wynikających z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
  5. Zgłoszenie klienta z tytułu gwarancji rozpatrywane jest zgodnie w ogólnymi warunkami gwarancji zawartymi w karcie gwarancyjnej dołączonej do towaru objętego gwarancją.
  6. Adres serwisu TOYA S.A.: 51-168 Wrocław, ul. Sołtysowicka 13-15.

Realizacja zgłoszenia w ramach gwarancji

 1. Reklamowany towar powinien zostać dostarczony do miejsca, w którym został wydany przy udzieleniu gwarancji.
  2. Zgłoszenie gwarancyjne urządzenia powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać niezbędne dane umożliwiające rozpatrzenie zgłoszenia, w szczególności:
  2.1. Dane klienta
  2.2. Dane reklamowanego produktu:
  a) Markę,
  b) Model ew. indeks produktu,
  c) Numer seryjny (o ile jest podany)
  2.3. Dane określające datę, miejsce i wartość dokonanego zakupu,
  2.4. Rodzaj i datę stwierdzonej usterki,
  2.5. Datę wydania towaru.
  3. Zgłoszenia można również dokonać korzystając z przygotowanego formularza zgłoszeniowego.
  4. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu zakupu lub innego równoważnego dokumentu stwierdzającego dokonanie zakupu oraz wypełnioną kartę gwarancyjną.
  5. Naprawa urządzeń objętych ważną gwarancją nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady i przekazania urządzenia do serwisu TOYA S.A., z zastrzeżeniem postanowień punktu poniżej.
  6. Uznaje się, że dniami roboczymi są dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przypadających w dni świąteczne, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku – o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28 ze zm.).

Gwarancja obejmuje

 1. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji, które wyniknęły z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie, nieprawidłowości montażu wykonanego przez pracowników TOYA S.A. lub nieprawidłowości spowodowanych złą technologią wykonania.
  2. W wypadku wystąpienia usterek TOYA S.A. zapewnia dokonanie w okresie gwarancji bezpłatnej naprawy we własnym wyspecjalizowanym punkcie serwisowym.

Gwarancja nie obejmuje

 • regulacji, czyszczenia, smarowania,
 • uszkodzeń będących wynikiem nieprawidłowego użytkowania, konserwacji lub przechowywania,
 • uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, spowodowanych siłami i czynnikami zewnętrznymi,
 • uszkodzeń będących skutkiem wcześniej zaistniałej, niezgłoszonej i nieusuniętej w skutek zaniechania nabywcy usterki,
 • uszkodzeń powstałych w wyniku przeprowadzenia przez nabywcę we własnym zakresie montażu niewłaściwych części lub osprzętu, stosowania niewłaściwych smarów, olejów i środków konserwujących,
 • narzędzi wykorzystywanych do celów zarobkowych w przemyśle lub rzemiośle,
 • bezpieczników, akumulatorów, baterii, uchwytów narzędziowych, szczotek węglowych, żarówek i ściernic.

Gwarancja traci ważność w przypadku

 • stwierdzenia przez wyspecjalizowany punkt serwisowy przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osoby nieuprawnione,
 • stwierdzenia przez wyspecjalizowany punkt serwisowy ingerencji wewnątrz urządzenia przez osoby nieuprawnione,

Użytkownik zobowiązany jest do:

 • nie używania uszkodzonego produktu,
 • dostarczenia do naprawy produktu kompletnego wraz z osprzętem i dokumentami,
 • dostarczenia urządzenia, posiadającego silnik spalinowy, bez paliwa w zbiorniku oraz bez oleju silnikowego, w przeciwnym razie, towar nie zostanie odebrany przez serwis TOYA SA.
  dostarczenia urządzenia pozbawionego wymiennego pojemnika z gazem zasilającym lub opróżnionego z gazu w przypadku narzędzia wyposażonego w pojemnik niewymienny.

 

Sellingo.pl